Mazelen

De mazelen zijn een wel gekende infectieziekte. Het mazelenvirus is het meest besmettelijke virus op de planeet. Van elke 10 personen die ermee in aanraking komen, zullen er maar liefst 9 de ziekte oplopen. Het is bovendien een ernstige en in sommige gevallen levensbedreigende ziekte. De ziekte kan vermeden worden door vaccinatie, maar de vaccinatiegraad zit in een dalende trend en dat is gevaarlijk. Een blik op het verleden toont waarom.

0 Reacties
Mazelen
Afbeeldingen van huiduitslag veroorzaakt door mazelen (Bron: Traité théorique et pratique des maladies de la peau, 1835. Pierre Rayer)

Koorts

Koorts is een veelvoorkomende doodsoorzaak in de Antwerpse registers en duikt op in erg veel variaties. Maar is koorts werkelijk schadelijk? Of heeft het ook voordelen? Doorheen de eeuwen bestonden in de medische wereld verschillende houdingen ten aanzien van koorts en ook vandaag nog lopen de meningen uiteen over het nut en de behandeling van koorts.

0 Reacties
Koorts
Vormen van koorts in de Antwerpse doodsoorzakenregisters

Monstruositeit, erfelijke ziekten en genetica

In het verleden was de geboorte van zogenaamde monsterkinderen bron van angst, speculatie en intrige, maar de studie van menselijke afwijkingen gaf ook de aanzet voor de ontwikkeling van een medisch domein dat vandaag hoogtij viert: de studie van erfelijke en genetische aandoeningen. Hoe men van een mythische visie op monsters naar de moderne genetica evolueerde, zochten we voor jullie uit.

0 Reacties
Monstruositeit, erfelijke ziekten en genetica
Baby met de zeldzame genetische aandoening ‘rudimentaire staart’. (Bron: Shad J, Biswas R. An infant with caudal appendage. BMJ Case Rep. 2012 Apr 17)

Masturbatie

Sommige aandoeningen die in het verleden gezien werden als een bedreiging, zijn dat vandaag niet langer, niet omdat er een baanbrekend geneesmiddel werd gevonden, wel omdat ze eenvoudigweg niet langer als ziekte worden beschouwd. Eén zo’n belangrijke ‘ziekte’ van weleer is masturbatie. Dit prikkelt misschien de lachspieren, maar voor de ‘patiënten’ tijdens de negentiende eeuw, en dan vooral voor jonge meisjes, was de zaak meer dan ernstig.

0 Reacties
Masturbatie
Een masturberende satyr op Grieks aardewerk, ca. 560-550 voor Christus (©Wikimedia Commons)

Meningitis

Wat is meningitis? Meningitis is een zeldzame maar erg dodelijke ziekte. Het is een acute of chronische ontsteking van de hersenvliezen. De voornaamste symptomen zijn hoge koorts, hoofdpijn en een stijve nek. Daarnaast kunnen zieken ook verward en misselijk zijn, last hebben van braken en gevoelig zijn voor licht of luide geluiden. De infectie kan worden veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten. Ook kanker of drugsgebruik kan hersenvliesontsteking uitlokken. Meningitis op zich is niet besmettelijk, de virussen of bacteriën…

0 Reacties
Meningitis
‘Serum rechtstreeks van het paard', inentingskarikatuur, begin 20ste eeuw. (©Wellcome Collection)