Op deze pagina vind je alles over het werkpakket waarbij we de gegevens uit de geboorteakten van Antwerpen verwerken. Die akten zijn erg nuttig omdat ze het onderzoekers mogelijk maken om de kinder- en zuigelingensterfte te berekenen en in kaart te brengen. Ze zijn onmisbaar om het aantal kinderen dat jong sterft af te wegen tegenover het aantal kinderen dat overleeft. De data geven tevens inzicht in welke lagen van de bevolking en in welke buurten de sterfte het hoogst was. Behalve het nut voor de wetenschappers vormen de geboorteakten uiteraard ook een rijke bron voor genealogisch onderzoek.

Momenteel nemen we de geboorten uit de jaren 1860 en 1875 in beschouwing.
 
De beelden van de akten zijn beschikbaar via de website van Familysearch. De kwaliteit van de scans uit deze periode laat helaas soms te wensen over.

Voor vragen over moeilijk leesbare termen kunnen jullie steeds terecht op het forum voor geboorteakten: www.sosantwerpen.be/forum/forum/geboorteakten.

Hulpbronnen

Op de scans zijn straten soms moeilijk leesbaar. Voor wie dit wenst, reiken wij een aantal hulpbronnen aan die kunnen helpen bij het ontcijferen van moeilijk leesbare adressen. Het is niet verplicht deze bronnen te gebruiken.

  • Geschiedenis van Antwerpse straatnamen door Robert Van de Weghe

Dit historische straatnamenboek uit 1977 biedt een overzicht van de geschiedenis van Antwerpse straatnamen. Het bevat een alfabetische lijst van alle benamingen van straten die ooit op het grondgebied van de stad hebben voorgekomen. Daarnaast vindt de lezer een uitgebreide toelichting bij de naamvarianten en de geschiedenis van elke straat in dit standaardwerk.

Het boek is digitaal beschikbaar in pdf-vorm: https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=100_3236&page=1&pageSize=10&type=copy
Opgelet, het kan helaas niet via OCR doorzocht worden, dit moet dus manueel gebeuren.

  • Adresboeken van Ratinckx

De adresboeken van Ratinckx zijn voorlopers van het klassieke telefoonboek. Ze werden tussen 1838 en 1967 gepubliceerd door de drukkerij Ratinckx en bevatten de namen en adressen van Antwerpenaren die om commerciële of andere redenen in het naslagwerk wensten te worden opgenomen.

De adresboeken werden door het Felixarchief Antwerpen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gedigitaliseerd. Ze zijn per jaar online beschikbaar via 
https://dams.antwerpen.be/asset/W1bieeOFhESCQfLcNc7czyxK

Afhankelijk van je werkpakket of interesse, kan je de jaargang downloaden en op namen doorzoeken. Hou er rekening mee dat de beelden veel plaats innemen (250 MB tot 2,3 GB per afzonderlijke jaargang).

  • Alphabetische lijst der straten met aanduiding der wijken

Soms is de straatnaam moeilijk leesbaar, maar kan je het wijknummer gebruiken om op zoek te gaan naar de juiste straat. Een lijst van straten per wijk is dan welgekomen. Wij gebruiken hiervoor een gedrukte alfabetische lijst uit 1907. Deze lijst kan je downloaden op de site van het Felixarchief.

Zie hier de link: https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=105_969&dtnr=1224_45&dtrecordid=6226&page=1&pageSize=10&type=master.

(wanneer je de pdf aanklikt, wordt die opgehaald en kan je die bewaren).

Hoewel deze lijst uit 1907 dateert, stemmen de meeste wijkgrenzen overeen met die uit circa 1870 (met uitzondering van de wijken 8-9-10).