Op zoek naar de Joodse familie Landau

Vrijwilliger Arlet Billiau’s nieuwsgierigheid werd geprikkeld toen ze een geboorteakte aantrof met een niet geregistreerde moeder. Haar zoektocht naar deze vrouw groeide uit tot een heuse familiesage over het reilen en zeilen van een Joods gezin als immigranten in Antwerpen. We volgen hen vanaf hun mysterieuze aankomst in de late negentiende eeuw, totdat ze ongewenst opnieuw terechtkomen in Polen, het land van hun voorouders.

0 Reacties
Op zoek naar de Joodse familie Landau
Naftali Landau en Ida Blum (Felixarchief, vreemdelingendossier 968#13641)

Koorts

Koorts is een veelvoorkomende doodsoorzaak in de Antwerpse registers en duikt op in erg veel variaties. Maar is koorts werkelijk schadelijk? Of heeft het ook voordelen? Doorheen de eeuwen bestonden in de medische wereld verschillende houdingen ten aanzien van koorts en ook vandaag nog lopen de meningen uiteen over het nut en de behandeling van koorts.

0 Reacties
Koorts
Vormen van koorts in de Antwerpse doodsoorzakenregisters

De instorting van de magazijnen Gevers in de Gentstraat, 14 juli 1919

We merkten op dat er in juli 1919 een sterke stijging van het aantal overlijdens was. Eerst verdachten we de Spaanse griep, maar bij nader onderzoek leek de oorzaak te liggen bij een ongeval. Op maandag 14 juli vielen door een instorting van een magazijn in de Gentstraat verschillende doden en vermisten te betreuren. De instorting In de kranten werd het ongeval uitgebreid beschreven. Om 10u30 sloeg het noodlot toe, zo lezen we in de Gazet van Antwerpen van 15…

0 Reacties
De instorting van de magazijnen Gevers in de Gentstraat, 14 juli 1919
Havenactiviteit in de Vlaamse- en Waalsekaai, Antwerpen 1918. (©Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen, nr. PB#2223)

Monstruositeit, erfelijke ziekten en genetica

In het verleden was de geboorte van zogenaamde monsterkinderen bron van angst, speculatie en intrige, maar de studie van menselijke afwijkingen gaf ook de aanzet voor de ontwikkeling van een medisch domein dat vandaag hoogtij viert: de studie van erfelijke en genetische aandoeningen. Hoe men van een mythische visie op monsters naar de moderne genetica evolueerde, zochten we voor jullie uit.

0 Reacties
Monstruositeit, erfelijke ziekten en genetica
Baby met de zeldzame genetische aandoening ‘rudimentaire staart’. (Bron: Shad J, Biswas R. An infant with caudal appendage. BMJ Case Rep. 2012 Apr 17)

Twee nieuwe onderzoekers bij S.O.S. Antwerpen

We verwelkomen vol enthousiasme twee jonge onderzoekers bij S.O.S. Antwerpen! Lotte Van Attenhoven en Tom Hacha gaan allebei als doctoraatsstudent aan de slag met de data van S.O.S. Antwerpen. Ze zijn beiden verbonden aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent en worden begeleid door prof. Isabelle Devos (Universiteit Gent) en prof. Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen). Lees verder om hen beter te leren kennen en te ontdekken waar zij zich precies op zullen richten.

0 Reacties
Twee nieuwe onderzoekers bij S.O.S. Antwerpen
Lotte Van Attenhoven en Tom Hacha