De doodsoorzakenregisters kunnen aan de hand van het volgnummer van de overledene, rechtstreeks gekoppeld worden aan de overlijdensakten. In dit werkpakket helpen vrijwilligers om de gegevens uit het doodsoorzakenregister te controleren en aan te vullen op basis van de overlijdensakten. 

Hoe dat moet leggen we uit in de onderstaande instructies:

Moeilijk leesbare straatnamen kunnen opgezocht worden in onderstaand hulpdocument:
De tips die eerder in onze nieuwsbrieven verschenen, hebben we gebundeld in onderstaande documenten: 

De aktes uit de eerste helft van de negentiende eeuw werden in het Frans opgesteld. Hier vinden jullie de richtlijnen voor de invoer van de gegevens uit deze aktes. 

In onderstaande video leggen we uit hoe je de juiste overlijdensakte kan terugvinden. 

In onderstaande video leggen we kort uit hoe je je scherm kan opdelen zodat je tegelijkertijd de overlijdensakten en je invoerscherm kan zien. We overlopen hoe je het doodsoorzakenregister kan controleren en aanvullen aan de hand van de overlijdensakten die online beschikbaar zijn. 

Heb je moeite om een woord te lezen of wil je een vraag over dit werkpakket stellen aan de andere vrijwilligers of aan het projectteam? Raadpleeg dan het forum: 

Forum Controleren en aanvullen op basis van de overlijdensakten

Om vragen op het forum te kunnen posten, dient u zich eerst te registeren. Dat kan hier