S.O.S. Antwerpen is een samenwerking tussen het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek en het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de Universiteit Gent, het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen, het Stadsarchief Antwerpen en Histories vzw. Het project wordt gefinancierd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Regering en ondersteund door Scivil.

©Toerisme Antwerpen, Schoonselhof – Begraafplaats Antwerpen

ISABELLE DEVOS | Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek, Universiteit Gent

Isabelle is historica en demograaf. Ze is als professor verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis en het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historische Onderzoek van de Universiteit Gent. Haar onderzoek situeert zich op het vlak van de sociale en economische geschiedenis van de vroegmoderne periode en de 19de eeuw, met een focus op demografie, gezondheid en levensstandaard. Isabelle is coördinator van het Queteletcentrum en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van data-infrastructuren op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Ze is promotor van S.O.S. Antwerpen. Isabelle.Devos@ugent.be

BRUNO DE WEVER | Instituut voor Publieksgeschiedenis, Universiteit Gent

Bruno is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij doceert over de geschiedenis van de 20ste eeuw, de geschiedenis van België, historische methoden en publieksgeschiedenis. Zijn onderzoek focust onder meer op de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme, en fascisme, collaboratie en verzet in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is co-directeur van het Instituut voor Publieksgeschiedenis, het expertisecentrum voor de ‘vertaling’ en valorisatie van academische historische kennis naar het brede publiek. Hij zal S.O.S. Antwerpen vanuit die hoedanigheid adviseren. Bruno.DeWever@ugent.be

HILDE GREEFS | Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen

Hilde is hoogleraar aan het Departement Geschiedenis en het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Dit onderzoekscentrum bundelt expertise over stedelijke samenlevingen vanaf de middeleeuwen tot vandaag en analyseert de impact van de stad op mensen en hun bredere leefomgeving. Het  onderzoek van Hilde spitst zich toe op de sociale en economische geschiedenis van de lange 19de eeuw en vroege 20ste eeuw, met een focus op havensteden, sociale groepen en migratie. Zij is voorzitter van de archiefraad van het Felixarchief en co-promotor van S.O.S. Antwerpen. Hilde.Greefs@uantwerpen.be
SARAH HEYNSSENS | Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek, Universiteit Gent

Sarah is wetenschappelijk medewerker bij het Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van de Universiteit Gent. Zij is de vrijwilligerscoördinator van S.O.S. Antwerpen en verantwoordelijk voor de wetenschapscommunicatie. Sarah.Heynssens@ugent.be

WERNER POTTIER  | Felixarchief Antwerpen 

Werner is archivaris bij het Felixarchief, stadsarchief Antwerpen. Hij is er verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de archieven: het archief maximaal online doorzoekbaar maken. Hij ondersteunt S.O.S. Antwerpen met adviezen. Werner.Pottier@antwerpen.be

INGE SCHOUPS | Felixarchief Antwerpen

Inge staat sinds 1994 aan het hoofd van het Felixarchief, het stadsarchief Antwerpen. Dit archief bewaart de unieke handgeschreven collectie doodsoorzakenregisters die in dit project gedigitaliseerd worden. Vanuit haar expertise begeleidt Inge ons bij het contextualiseren en digitaal archiveren van de bron. Daarnaast faciliteert ze de activiteiten van S.O.S Antwerpen in het stadsarchief. Inge.Schoups@antwerpen.be

HENDRIK VANDEGINSTE | Histories vzw

Hendrik is consulent bij Histories vzw. Histories vzw is vanuit de Vlaamse Overheid het centrale aanspreekpunt voor iedereen met interesse voor genealogie, lokaal erfgoed en heemkunde. Hendrik focust op het verhogen van de rol van vrijwilligers binnen S.O.S. Antwerpen en het uitdragen van onderzoek naar doodsoorzaken in heel Vlaanderen. Hendrik.Vandeginste@historiesvzw.be

SVEN VRIELINCK | Queteletcentrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek, Universiteit Gent

Sven is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij staat in voor het inhoudelijke en technische beheer van de datacollecties van S.O.S. Antwerpen en van het Queteletcentrum van de UGent. Sven.Vrielinck@ugent.be