Tussen 1820 en 1946 stierven in Antwerpen bijna een half miljoen personen. Het stadsarchief Antwerpen bewaart een uniek register waarin van elke overledene in die periode de overlijdensdatum, de leeftijd, de doodsoorzaak, het beroep, de burgerlijke staat en allerlei andere persoonlijke gegevens worden vermeld.

S.O.S. Antwerpen wil dit register digitaliseren en analyseren,

maar daarvoor hebben we jou nodig!

Iedereen kan meewerken aan ons project! Waar je ook woont!

Het enige wat je nodig hebt, is een computer met een internetverbinding.

Wil je op de hoogte blijven van onze vooruitgang, volg ons dan op 

twitter, facebook of registreer voor de nieuwsbrief !

Er zijn verschillende werkgroepen waaraan je kan meedoen:

1. Gegevens invoeren en controleren op Vele Handen

De gegevens uit het handgeschreven doodsoorzakenregister werden ondertussen helemaal door onze vrijwilligers ingevoerd via het platform van VeleHanden. Dit werkpakket is dus afgerond. 

2. Controleren en aanvullen op basis van de overlijdensakten

De gegevens die door onze vrijwilligers werden ingevoerd werden vervolgens gekoppeld worden aan de overlijdensakten. Dit werkpakket werd ondertussen afgerond.

De vrijwilligers controleerden of de namen van de overledenen uit het doodsoorzakenregister overeenstemmen met de namen uit de overlijdensakten. We gebruikten de overlijdensakten ook om gegevens aan te vullen die ontbreken in het doodsoorzakenregister. De beroepen, bijvoorbeeld, werden in het doodsoorzakenregister niet systematisch genoteerd en konden we aanvullen aan de hand van de overlijdensakten.

3. Aanvullen op basis van de geboorteakten

Voor een aantal jaren verzamelen we ook de gegevens uit de geboorteakten. Die zijn erg nuttig omdat ze het onderzoekers mogelijk maken om de kinder- en zuigelingensterfte te berekenen en in kaart te brengen. Ze zijn onmisbaar om het aantal kinderen dat jong sterft af te wegen tegenover het aantal kinderen dat overleeft. De data geven bovendien inzicht in welke lagen van de bevolking en in welke buurten de sterfte het hoogst was.

Voor dit werkpakket kunnen we nog hulp gebruiken. Je werkt  met de geboorteakten die online beschikbaar zijn en met een spreadsheetprogramma (Excel of een ander programma naar jouw keuze).

Wil je graag meehelpen? Stuur ons een e-mail op sosantwerpen@ugent.be

4. Verhalen schrijven

Tijdens het invoeren van de gegevens uit het diverse registers stootten we regelmatig op interessante en opmerkelijke gebeurtenissen uit het Antwerpse verleden. Deze gieten we in hapklare teksten die we in de nieuwsbrief, op deze website en op onze sociale media delen met alle vrijwilligers en geïnteresseerden.

Kwam jij tijdens het invoeren iets opmerkelijk tegen waar je graag meer over wil leren of vertellen? Heb je zin om zelf een tekst te schrijven of een post aan te maken voor onze sociale media? Laat het ons weten via sosantwerpen@ugent.be

Gegevens invoeren

5. Medisch glossarium opstellen

Dankzij het harde werk van onze vrijwilligers hebben we ondertussen een erg omvangrijke lijst van doodsoorzaken verzameld. Deze doodsoorzaken willen we duiden aan de hand van een medisch glossarium. Het glossarium is ondertussen afgewerkt. Wil je zelf meer leren over historische doodsoorzaken, klik dan hieronder door naar het werkpakket en consulteer de medische naslagwerken. 

6. Doodsoorzaken coderen

In deze fase van het project kan je helpen om de doodsoorzaken te gestandaardiseren of coderen zodat ze aan andere (internationale) databanken kunnen worden gelinkt. Daarvoor gebruiken we een historische versie van de International Classification of Diseases (Versie 10), de ICD10. Wil je graag helpen? Stuur dan een mailtje naar  sosantwerpen@ugent.be

Na afloop wordt de databank voor iedereen toegankelijk!

Via de website van het stadsarchief Antwerpen zal je de databank op naam, voornaam,

doodsoorzaak, overlijdensdatum,... kunnen doorzoeken.

Je kan nu al de doodsoorzaak van een voorouder opzoeken in het register.

Hoe dat moet, vind je hier.