Leerkrachten gezocht voor onderzoek van de Karel de Grote Hogeschool

In september is het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) ‘Onderzoekscompetenties leren in burgerwetenschap op school. Een onderzoek naar kansen voor participatie’ van start gegaan aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen. Dit project brengt de mogelijkheden van leerlingenparticipatie in Citizen Science projecten in kaart en wil de samenwerking tussen projectaanbieders (wetenschappers) en -afnemers (scholen) faciliteren. Het project wordt begeleid door een multidisciplinaire resonansgroep en ondersteund door drie partners: Scivil (het Vlaamse kenniscentrum voor Citizen Science), EOS Wetenschap (Iedereen Wetenschapper) en Global Change Ecology (Universiteit Antwerpen). Het onderzoek wil in eerste instantie een beeld scheppen van de…

0 Reacties