• Berichtcategorie:Oproep

In september is het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) Onderzoekscompetenties leren in burgerwetenschap op school. Een onderzoek naar kansen voor participatie’ van start gegaan aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen. Dit project brengt de mogelijkheden van leerlingenparticipatie in Citizen Science projecten in kaart en wil de samenwerking tussen projectaanbieders (wetenschappers) en -afnemers (scholen) faciliteren.

Het project wordt begeleid door een multidisciplinaire resonansgroep en ondersteund door drie partners: Scivil (het Vlaamse kenniscentrum voor Citizen Science), EOS Wetenschap (Iedereen Wetenschapper) en Global Change Ecology (Universiteit Antwerpen).

Het onderzoek wil in eerste instantie een beeld scheppen van de huidige context rond leerlingenparticipatie bij afgesloten, lopende en toekomstige Citizen Science projecten. Daarbij wordt niet oordelend gewerkt, maar wel gefocust op kansen.  

Hierbij zijn uw ervaringen tijdens de deelname aan een Citizen Science project en de mogelijkheden die u ziet op het vlak van leerlingenparticipatie onmisbaar. De onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool zouden uw deelname aan het onderzoek dan ook ten zeerste waarderen.

De eerste fase bestaat uit een online vragenlijst die 10-15 minuten in beslag neemt. Het al of niet delen van uw persoonlijke contactgegevens voor verdere deelname aan het onderzoek beslist u zelf op het einde van de vragenlijst.

Alvast van harte bedankt voor uw tijd.

Met vriendelijke groeten