De evolutie van gewelddadige sterfte in België

Audrey Plavsic is onderzoekster aan de UCLouvain bij het project Ineqkill (www.ineqkill.be), waarbij ook S.O.S. Antwerpen is betrokken. Het project bestudeert de evolutie van sociale ongelijkheden in doodsoorzaken in België. De expertise van Audrey omvat de studie van doodsoorzaken, genderkwesties in gewelddadige sterfte, intiem partnergeweld en moord. Zij deelt met ons de belangrijkste conclusies van haar onderzoek over gewelddadige sterfte in België sinds de negentiende eeuw. Auteur: Audrey Plavsic Mijn onderzoek richt zich op gewelddadige sterfte in België sinds de…

0 Reacties
De evolutie van gewelddadige sterfte in België
Bruto sterftecijfer van gewelddadige sterfte in België tussen 1886 en 2016, per 100.000 inwoners (Plavsic en Van Cleemput, 2020)

INEQKILL-project

INEQKILL is een wetenschappelijk onderzoeksproject dat de ongelijkheid tegenover de dood in België van de negentiende eeuw tot vandaag onderzoekt. Het project ging in oktober 2022 van start en is een samenwerking tussen historici, demografen en geografen van de Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Université catholique de Louvain. Verschillende leden van ons eigen S.O.S. Antwerpen team werken eraan mee. Via een interdisciplinaire benadering zal het project de ontwikkeling van oorzaakspecifieke sterfte gedetailleerd in kaart brengen: verschillen tussen sociaaleconomische groepen,…

0 Reacties

De mogelijkheden en beperkingen van doodsoorzakenclassificaties

Coördinatoren Angélique Janssens van het Amsterdamse doodsoorzakenproject en Isabelle Devos van het Antwerpse doodsoorzakenproject sloegen onlangs de handen in elkaar en stelden een themanummer samen voor het internationale tijdschrift Social History of Medicine. In de inleiding van dat nummer bespraken ze de mogelijkheden en beperkingen van doodsoorzakenclassificaties voor het begrijpen van de ontwikkeling van de sterfte in de late negentiende eeuw. In die periode vond de epidemiologische evolutie plaats en stierven mensen minder aan infectieziekten en meer aan ouderdomsziekten zoals…

0 Reacties

Het doodsoorzakenregister van Maastricht

Auteur: Mayra Murkens Niet alleen in België worden prachtige databases met informatie over waar mensen aan stierven aangelegd, ook net over de grens in Nederlands Limburg is zo een rijke database gemaakt. In het Historisch Centrum Limburg te Maastricht werd ontdekt dat ijverige klerken van 1864 tot maar liefst 1955 nauwkeurig bijhielden waar elke Maastrichtse inwoner én bezoeker die in Maastricht was overleden, aan stierven. Hoewel in de negentiende eeuw de wens ontstond om overlijdensstatistieken bij te gaan houden, en…

0 Reacties
Het doodsoorzakenregister van Maastricht
Consultatiebureau Maastricht 1916 (© Fotocollectie GAM, nummer 14817, beeldbank HCL)

Slachtofferlijsten van epidemieën

De doodsoorzakenregisters vormen een unieke bron voor het historisch onderzoek naar doodsoorzaken. Ze laten ons toe voor elk individu een doodsoorzaak op te zoeken. Maar waar kunnen we terecht als onze stad of gemeente geen doodsoorzakenregister bewaarde? Kunnen we in dat geval nog iets te weten komen over de doodsoorzaken van onze voorouders? Vorige maand plaatsten we de bron Mouvement de la population in de kijker. Die bron laat toe om per stad of gemeente een doorsnede te maken van…

0 Reacties
Slachtofferlijsten van epidemieën
Lijst Choleradoden, Stadsarchief Brussel (© S.O.S. Antwerpen)