INEQKILL is een wetenschappelijk onderzoeksproject dat de ongelijkheid tegenover de dood in België van de negentiende eeuw tot vandaag onderzoekt.

Het project ging in oktober 2022 van start en is een samenwerking tussen historici, demografen en geografen van de Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Université catholique de Louvain. Verschillende leden van ons eigen S.O.S. Antwerpen team werken eraan mee. Via een interdisciplinaire benadering zal het project de ontwikkeling van oorzaakspecifieke sterfte gedetailleerd in kaart brengen: verschillen tussen sociaaleconomische groepen, tussen stad en platteland, tussen heden en verleden, enz..

De databank van S.O.S. Antwerpen vormt één van de belangrijkste bronnen van het project. Naast Antwerpen zullen echter ook gegevens van andere steden en gemeenten onder de loep genomen worden. Onder andere de databank die onze vrijwilligers momenteel over de gemeente Zele aanmaken, maar ook databanken van steden en gemeenten in Franstalige België.

Bovendien legt INEQKILL ook de link met het heden dankzij de Belgische Nationale Databank van Sterfgevallen van de Vrije Universiteit Brussel die de periode 1991-2016 beslaat en de databanken van de Université catholique de Louvain met overlijdensgegevens voor de periode na 1961.

Het volledige INEQKILL-team kreeg de voorbije maanden vorm (zie foto) en de eerste stappen van het onderzoek werden gezet. Wie graag meer weet over dit project kan terecht op de (Engelstalige) website www.ineqkill.be . Wij zullen de voortgang en concrete resultaten van het onderzoek uiteraard ook hier delen.

INEQKILL team, januari 2023