Congolezen in Antwerpen

In 1885 en 1894 werden in Antwerpen twee wereldtentoonstellingen georganiseerd. Daarbij werden respectievelijk 12 en 144 Congolezen naar België gebracht om er in een “Congolees dorp” of mensenzoo als attractie voor de bezoekers te dienen. Van de 144 Congolezen die in 1894 kwamen, werden er 44 zo ziek dat ze moesten worden gehospitaliseerd, 7 stierven. Op 12 mei, exact 127 jaar geleden, overleed het eerste slachtoffer Bitio. Onderzoekers identificeerden de ongelukkigen voor de tentoonstelling “100 x Congo” in het museum…

0 Reacties
Congolezen in Antwerpen
Congolees dorp op de wereldtentoonstelling van 1894 © Stadsarchief Antwerpen, Felixarchief

In gesprek met stadsarchivaris Inge Schoups

In de teamvoorstelling van deze maand gaan we in gesprek met Inge Schoups, die als Antwerpse stadsarchivaris een belangrijke rol speelde in het tot stand komen van S.O.S. Antwerpen. Inge gaat eind deze maand met pensioen en sluit een loopbaan van 27 jaar als stadsarchivaris af. Die ervaring maakt van haar een bron van wijsheid over Antwerpen en een uitermate belangrijke schakel in het Antwerpse geheugen. Inge gaf vorm aan het Felixarchief zoals we het vandaag kennen en speelde een…

0 Reacties

Het doodsoorzakenregister: een unieke bron

De Antwerpse doodsoorzakenregisters werden voor het eerst opgesteld in 1820, een primeur in ons land. Een nationale verplichting om doodsoorzaken bij te houden, kwam er immers pas in 1851. Ook al zijn de registers aanvankelijk betrekkelijk summier, met de aanduiding van overlijdensdatum en een zogenaamde ‘observatie’ bieden ze een vroege inkijk in de overlijdens in de stad. In de loop der jaren werden de registers accurater en vollediger. Ze bevatten steeds meer inlichtingen zoals de leeftijd (1860), het beroep (1867),…

0 Reacties
Het doodsoorzakenregister: een unieke bron
© S.O.S. Antwerpen - eerste Antwerpse doodsoorzakenregister 1820