#4273
Isabelle Devos
Moderator

Dag Rob,

1. Het gaat om nummer 20.

2. We noteren inderdaad altijd alle adressen, ongeacht wie de verklaring deed.
Twee adressen bij één akte: als een akte twee adressen bevat, mag het domicilieadres in
de kolom adres worden genoteerd en het adres of de plaats van overlijden in de
toelichtingenkolom. Staat er slechts één adres, dan mag dit steeds genoteerd worden in
de adreskolom.

Veel dank,
Isabelle