#2690
Sarah Heynssens
Sleutelbeheerder

Beste Rob,

De toelichting betreft een rechtzetting van de oorspronkelijke akte. Er wordt een naam toegekend aan het kind dat in de oorspronkelijke akte naamloos bleef. Je mag de naam (Mathildis De Clercq) toevoegen in de kolom van de naam. Aangezien de andere gegevens overeenstemmen met wat in de oorspronkelijke akte staat hoef je ze niet nog eens te noteren. In de toelichtingenkolom mag je noteren “Rechtzetting van de naam van de overledene krachtens een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg”. Daarmee hebben we voldoende informatie.

Vriendelijke groeten,

Sarah