#2281
Pierre Smet
Deelnemer

Dag Isabelle

Ik vermoed dat het beroep van de echtgenoot dan later in een aparte kolom zal ingeschreven worden. Mag ik dan nu al na de kolom ‘Toelichting’ zelf een extra kolom toevoegen ‘Beroep echtgenoot’ zodat die later zonder veel moeite ingepast kan worden in de nieuwe lay-out ? Anders moet dat beroep telkens uitgezocht worden in Toelichting

Pierre