#4275
Isabelle Devos
Moderator

Dag Marc,

Je mag dat invoeren conform onze instructies.

“Bis-akten: Alle akten die in de kantlijn van de overlijdensregisters werden genoteerd en die
een bisnummer kregen, beschouwen we als volwaardige akten die we eveneens invoeren.
Voeg zo nodig een regel toe aan de Exceltabel om de gegevens in te voeren van een
overledene die ontbreekt in de tabel. Laat kolom A met de databankcodes leeg op deze
ingevoegde regels. Bevat de bis-akte aanvullingen of verbeteringen bij een bestaande akte,
dan noteren we de aanvullingen in de van toepassing zijnde kolommen. In het
toelichtingenveld noteren we dan dat er een bis-akte bij deze akte hoort”
Je mag alle extra info ook bij de toelichtingen zetten.

Veel dank,
Isabelle