#4106
Sven Vrielinck
Moderator

Dag Marc,

Dit is een speciaal geval. Afgaande op de vermelding in de kantlijn was de overledene ingeschreven te Antwerpen en was dat haar wettelijke adres.  Je mag dat adres zoals het in de kantlijn staat in de adreskolommen invoeren (‘Ingeschreven alleen te Antw., Dambruggestraat’, ‘73.6’ en ‘ wijk 2). In de toelichting mag je vermelden dat volgens de akte de persoon ook in Düren was gehuisvest. Bedankt.

Groeten,

Sven