#3981
Sven Vrielinck
Moderator

Hieronder volgt een bericht ingestuurd door Jo Smits (waarvoor dank):

Ik wilde nog iets toevoegen wat Gerd gepost heeft onder deze hoofding, maar het systeem weigert blijkbaar mijn nieuwe post.

Op het nummer Dambruggestraat 157 zijn er in de 2e helft van 1867 geen overlijdens genoteerd.  Misschien is er een hernummering gebeurd (en is 121 toen nu 157 geworden).

Er zijn in de Dambruggestraat nog ‘godshuizen’, maar die zijn van later datum en staan verderop in de straat : https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finventaris.onroerenderfgoed.be%2Ferfgoedobjecten%2F6673&data=04%7C01%7Csosantwerpen%40ugent.be%7C892ca4ddc99f4dcb483608da09c76679%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C637833050326565171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VCyalx8UiRNt5R%2BnZfiGMNdsXohrz8pW95wbxSVBgX4%3D&reserved=0

De Petites Soeurs des Pauvres hebben hun eerste instelling in Antwerpen opgericht in 1863.  Die bevond zich in de Hollandstraat en is intussen
gesloten (sinds 1976) : https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetitessoeursdespauvres.org%2Ffrance%2Fprovince-de-paris-bruxelles%2Fantwerpen%2Fantwerpen-presentatie%2F&data=04%7C01%7Csosantwerpen%40ugent.be%7C892ca4ddc99f4dcb483608da09c76679%7Cd7811cdeecef496c8f91a1786241b99c%7C1%7C0%7C637833050326565171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L7S5KWwFpKI5WiNGTmYqO04nv03xcKCNzXXvs2kpluM%3D&reserved=0
De Hollandstraat loopt parallel met de Dambruggestraat.  Ik vermoed dat het om deze instelling gaat (die nu  misschien inderdaad nr 157 is
geworden). Ik ben benieuwd wat de projectmensen er van kunnen maken.

De Dambruggestraat interesseert mij omdat mijn overgrootvader er nog gewoond heeft.

Met vriendelijke groeten,

Jo

  • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 4 maanden geleden door Sven Vrielinck.