S.O.S. Antwerpen binnenkort van start
  • Post Category:Nieuws

Binnenkort gaat het Citizen Science project “S.O.S. Antwerpen (1820-1946) – Waar gingen Antwerpenaren aan dood?” van start. Daarbij zullen een half miljoen doodsoorzaken van Antwerpenaren in de periode 1820-1946 worden gedigitaliseerd.

Onderzoekers van de universiteiten van Gent en Antwerpen haalden, samen met hun partners Histories vzw en stadsarchief Antwerpen, daarvoor zonet de gegeerde Citizen Science financiering binnen van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Regering.

Het project zal de persoonsgegevens over een half miljoen personen die tussen 1820 en 1946 stierven in de havenstad in een grote elektronische databank verzamelen om zo de gezondheidsontwikkelingen doorheen de tijd te bestuderen. Dit kan aan de hand van een bijzondere handgeschreven bron met doodsoorzaken die bewaard wordt in het stadsarchief Antwerpen. Naast de doodsoorzaak bevat deze bron ook gegevens zoals de naam, leeftijd, burgerlijke staat en het beroep van de overledenen.

Zoveel persoonsgegevens over zo’n lange tijd in een cruciale periode waarin de levensstandaard en de geneeskunde enorm verbeterden en de doodsoorzaken sterk veranderden, is uniek, niet alleen voor België maar ook internationaal.

Burgers zullen samen met de onderzoekers deze ongeziene schat aan informatie over historische doodsoorzaken digitaliseren, transcriberen, analyseren en valoriseren. Zij kunnen deelnemen aan elke fase van het wetenschappelijk onderzoek, van de invoer van de gegevens in de databank tot de analyse en de communicatie ervan. Dat maakt “S.O.S. Antwerpen” een uniek historisch crowdsourcing project waar burgers en onderzoekers samenwerken aan een databank die gegarandeerd een goudmijn wordt voor wetenschappers, genealogen, heemkundigen en alle geïnteresseerden in gezondheid en geschiedenis! 

“S.O.S. Antwerpen 1820-1946 – Waar gingen Antwerpenaren aan dood?” is een samenwerking tussen het Quetelet Centrum voor Kwantitatief Historisch Onderzoek van Universiteit Gent, het Centrum voor Stadsgeschiedenis van Universiteit Antwerpen, het Stadsarchief Antwerpen, Histories vzw en het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis van Universiteit Gent.