#5076
Sven Vrielinck
Moderator

Beste Arlet,

Om de beginletter te ontcijferen, heb ik die vergeleken met de familienaam in akte 1637 (in de kantlijn de Fossé). Niettemin hield ik er ook al rekening mee dat het om Trier  (Treves) kon gaan. Ik baseer mij hiervoor op het feit dat er geen provincie of land bij staat. Dat is een aanwijzing dat de ambtenaar de plaatsnaam op het overlijdensattest niet goed kon lezen.

Veel dank voor de bijkomende opzoekingen. Je levert hiermee het bewijs dat het wel degelijk om Trier gaat. Je mag ‘Treves [Duitsland]’ bij de geboorteplaats invoeren. In de kolom toelichting kan je dan vermelden dat de geboorteplaats onduidelijk is genoteerd (mogelijk Freves) en via opzoekingen werd achterhaald.

Fijne dag nog,

Groeten,

Sven