Gezondheidszorg in tijden van cholera

In 1866 vielen bij een epidemie in België 43.400 doden. In Antwerpen stierven toen bijna 3.000 mensen. Volgens Isabelle Devos, promotor van S.O.S. Antwerpen en historica aan de Universiteit Gent was het alomvattende pakket maatregelen toen noodzakelijk, zoals het dat ook nu met de Corona-crisis opnieuw is.

0 Reacties